Visual Tree Assessment & Boom Effect Analyse

De boomeigenaar is verantwoordelijk voor de veiligheid van de boom. Een VTA geeft een beeld van de staat van uw bomen. Arie Arts boomverzorging kan deze VTA’s voor u uitvoeren. Desgewenst adviseren wij u over een digitaliseringstraject, om uw bomenbestand altijd actueel te houden.

De boom effect analyse is er voor als de omgeving van de boom drastisch zal gaan veranderen. De BEA geeft een beeld van de impact, die de veranderende omgeving op de boom zullen hebben.

 

Contactlezen over VTA en digitale systemen

Reeds duizenden bomen geïnventariseerd.

Arie Arts boomverzorging