CO2-Prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van CO2. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten kan nog veel winst worden behaald in energiebesparing, het efficiënt gebruik van materialen en duurzame energie. De CO2-Prestatieladder is daarvoor het aangewezen instrument. Dagelijks bewijst de CO2-Prestatieladder zijn waarde voor steeds meer sectoren in het bedrijfsleven.

Klimaatverandering is een feit en hoort bij de evolutie van onze aardbol. De gevolgen zijn op allerlei vlakken merk- en zichtbaar. Het maakt ons duidelijk hoe kwetsbaar en hoe afhankelijk we zijn van wat de aarde ons biedt. Door toedoen van de mens en met name het verbruik van grondstoffen en fossiele brandstoffen, wordt de klimaatverandering versneld. Zuinig en zorgvuldig hiermee omgaan is daarom een must. Een goed begin daarbij is de bewustwording hiervan. Economisch verantwoord- en duurzaam ondernemen gaat daarom bij VITA BOOMverzorging samen. Mede daarom besteedt VITA BOOM aandacht aan het verminderen van het energie- en brandstofverbruik en de daaruit voortvloeiende CO2-emissie.

Certificering CO2-PrestatieladderVoortgang CO2 reductie

Duurzame bedrijfsvoering

Een duurzame bedrijfsvoering begint voor VITA BOOMverzorging bij het investeren in de medewerkers en machines. De medewerkers moeten zich bewust zijn van hun eigen handelen en het effect wat het heeft op onze klanten, leveranciers en omgeving. Het proces van bewustwording begint bij transparantie en helderheid waar we voor staan. De belangrijkste afweging voor deze CO2 Emissie-inventarisatie is om onze CO2-emissie kwantitatief inzichtelijk te maken. Een logisch gevolg hiervan is het formuleren van concrete en heldere doelstellingen om ons te kunnen verbeteren en te onderscheiden.

CO2-reductie is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid waarbij VITA BOOMverzorging  voorbeeld wil zijn om een maatschappelijke bijdrage te leveren aan de samenleving. Deze voorbeeldfunctie willen we niet alleen uitdragen naar andere bedrijven, maar ook naar onze medewerkers.
Wij zien het als een maatschappelijke taak er zorg voor te dragen dat onze kinderen en kleinkinderen een duurzame toekomst hebben, zowel op het gebied van economie als gezondheid. We zullen daar met ons allen de schouders onder moeten zetten. Pas dan praat je over ‘People, Planet en Profit’. Dit hele proces begint bij de bron zelf, het individu. Als VITA BOOMverzorging  willen wij dit proces voor bewustwording graag uitdragen, faciliteren en stimuleren.

Energie managementplan 2018-2024

Carbon Footprint en CO2 Reductieplan

Een van de onderdelen daarvan is het bereiken van CO2-emissiereductie. Een tool waarvoor VITA BOOMverzorging voor gekozen heeft, is de CO2-prestatieladder, wat begint met het opstellen van een CO2-footprint. Deze CO2-footprint is vervolgens geïnventariseerd. Deze CO2 Emissie-inventarisatie volgt de                                  richtlijnen in ISO 14064-1.

De CO2-voetafdruk of Carbon footprint is een maat voor de uitstoot van CO2 door het gebruik van fossiele brandstoffen in het verkeer, luchtvaart, transport, productie van elektriciteit, verwarming, et cetera. Hier uit voortkomend is een CO2-reductieplan opgesteld. In het CO2-reductieplan staan een plan van aanpak en alle doelstellingen die VITA BOOMverzorging  wil behalen om de CO2 uitstoot te verlagen.

Footprint VITA BOOMverzorging 2023-2024

CO2-Footprint 2023H1

CO2 Initiatieven

Het deelnemen aan diverse CO2-initiatieven behoort tot de eisen van de CO2-Prestatieladder.

SKAO
De Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) is verantwoordelijk voor het gebruik, de doorontwikkeling en het beheer van het certificeringschema CO2-Prestatieladder. Daarnaast zorgt zij voor verbreding van het gebruik van de CO2-Prestatieladder bij bedrijven, opdrachtgevers en in sectoren.

Lees over deelname initiatievenKlik hier voor de SKAO website.

Communicatie

Het CO2-communicatieplan heeft als doel om inzicht te geven in de wijze waarop Arie Arts Boomverzorging  richting haar interne- en externe doelgroepen communiceert over haar Carbon Footprint, reductiedoelstellingen, maatregelen en resultaten.

 

Lees hier ons communicatieplan