Boom-marktplein-december: het lijkt een logische drie-eenheid. Maar die kerstboom in Gennep komt er niet zomaar te staan. Zeker niet dit jaar.

Frank Houtappels, Milsbeek/Gennep

Op veel marktpleinen in Nederland worden ze deze dagen neergezet: kerstbomen, grote kerstbomen, kerstbomen van en voor iedereen. Het is een traditie, maar hoe moeten we daar in
veranderende tijden mee omgaan? In Gennep werd begin dit jaar die ene fundamentele vraag gesteld. Wat wíllen we eigenlijk met de gemeentelijke kerstboom?
Omdat het ieder jaar weer een zoektocht is naar een geschikte spar, en het ook niet echt duurzaam is om gezonde bomen te kappen, stelde de gemeente ‘De Boom’ zelfs ter discussie. De boom
wordt betaald met gemeenschapsgeld, en dus heeft de gemeenschap er ook iets over te zeggen, was het idee.
Inwoners konden vertellen wat zij het liefste zouden zien: een echte boom, een kunstboom, een boom van een kunstenaar? Welnu, antwoordde ruim de helft van 215 inwoners: een echte boom,
a.u.b.

Maar waar vind je die?
Zoals de gemeente al zei: het is ieder jaar weer een zoektocht. Dit jaar eindigde die zoektocht bij een inwoner van Milsbeek, die zijn of haar spar opoffert voor gevoelens van nostalgie en
verbinding in de gemeenschap.
Dat het zover kwam, is allemaal te danken aan een alerte medewerker van de gemeente, die eigenlijk een heel andere vraag kreeg over de boom in kwestie. Die spar stond al jaren in de tuin, maar
was niet meer gewenst. Vroeg of laat zou ie wel gekapt worden, maar: is daar dan een vergunning voor nodig? Nee, antwoordde de ambtenaar, die wel nog even, een misschien twee,
ongebruikelijke wedervragen wilde stellen.
‘Zou ik die boom even mogen zien? En kan dat kappen misschien wachten tot, nou ja, 6 december?’
Gennep en de eigenaar van de spar besloten uiteindelijk de kosten van het kappen te delen, en zo werd de boom de ochtend na pakjesavond op 6 december naar Gennep gereden en opgetuigd
voor gloedvolle feestdagen.
Zodat daarna weer een nieuwe zoektocht naar een nieuwe kerstboom kan beginnen.

Zie voor een video dg.nl/kerstboom