Niet alleen de naam is veranderd! Wij kunnen nu nader boomtechnisch advies voor u verzorgen. Dat deden we al in samenwerking met O.B.T.A. De Linde, onlangs hebben we O.B.T.A. De Linde uit Boxmeer opgenomen in VITA BOOMonderzoek.”

Ons team bestaat uit Frits Gielissen en Pien van Scheppingen (O.B.T.A. de Linde) en Daan Jansen.

Frits is Vertcert-gecertificeerd, hij mag zich specialist mag noemen op het gebied van veterane bomen. Met deze stap kunnen wij binnen onze organisatie nog betere en meer gerichte boomverzorging voor veterane en bijzondere bomen verzorgen.

De bomen kunnen worden onderzocht op oorzaken van groeiproblemen, of veiligheid met een VTA (Visual Tree Assesment). De kwaliteit van het hout kan worden gemeten met een PICUS, dat is een meting met geluidsgolven, zo kan de gehele stam in kaart worden gebracht en beoordeeld. Wij kunnen bomen met hun gehele wortelstelsel in beeld brengen  met een grondradar, dit kan ook van belang zijn bij bv graafwerkzaamheden rondom de boom.

Vanuit deze onderzoeken volgt een advies met betrekking tot de hulpvraag.