Nader boomtechnisch onderzoek

Wij verzorgen onderzoek gebaseerd op metingen van bijvoorbeeld de grondradar. Dit is een apparaat dat middels elektromagnetische golven boomwortels in kaart kan brengen.  Eenvoudig gezegd komt het er dus op neer dat VITABOOMonderzoek met deze techniek naar de wortels kan kijken zonder te hoeven graven. Ook bovengronds zijn er hulpmiddelen, om een goed beeld te krijgen van de algemene gesteldheid van de boom. “Afhankelijk van de opdracht, kunnen we op basis van al die informatie goed advies geven voor het boombehoud en daarbij behorend onderhoud”.